Osmrtnice Slobodna Dalmacija

Opći uvjeti poslovanja

 1. Internetske stranice na adresi http://osmrtnice.slobodnadalmacija.hr u vlasništvu su društva HANZA MEDIA d.o.o. – nakladnika. Pristupanjem navedenim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja. Zadržavamo pravo promjene i modifikacije uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na stranicama. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja, te se smatra da je pristupanjem stranicama upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja.
 2. Korisnik je fizička ili pravna osoba koja želi preko weba predati obavijest o smrti, sućut, zahvalu, sjećanje (dalje oglas) za objavljivanje u dnevnom listu Slobodna Dalmacija ili internet stranicama (slobodnadalmacija.hr).  Korisnik je obvezan prigodom predaje oglasa sva zahtijevana polja popuniti točnim osobnim podacima.
 3. Svaki korisnik prihvaćanjem ovih pravila dopušta uporabu i obradu navedenih podataka u svrhe djelovanja sustava i za slanje elektroničke pošte u skladu s točkom 10. ovih pravila, a nakladnik se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.
 4. Sve objave, poruke, tekstovi, fotografije i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama portala slobodnadalmacija.hr i u dnevnom listu Slobodna Dalmacija isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Nakladnik ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema nakladniku, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni sadržaj, korisnik preuzima odgovornost, kao i obvezu, poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio nakladnika od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi nakladniku svaku štetu koja je nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal.
 5. Zabranjeno je naručivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni ili koji uznemiravaju. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog dopuštenja. Korisnik se obvezuje da neće tražiti objave koje su u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske, zakonima i moralom. Korisnik se posebno obvezuje da neće tražiti oglašavanja kojima bi se kršila prava trećih osoba.
 6. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i nakladnika (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, tako i sadržaju) rješavaju se jedino između korisnika i nakladnika. Nakladnik nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.
 7. Oglasi moraju biti napisani na hrvatskome jeziku.
 8. Fotografije osoba u oglasu moraju se odnositi na osobu za koju se oglas traži.
 9. Nakladnik ima pravo urediti i izmijeniti ili ne objaviti oglase, i to bez najave, u slučaju:

   - kada oglas može uzrokovati štetu njegovu poslovnom ugledu ili trećim osobama na bilo koji način

   - kada oglas sadrži diskriminirajuće aspekte

   - kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv.

   - Nakladnik zadržava pravo neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju navedene kriterije, uz povrat novca.

   - Nakladnik zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, grafička obrada fotografija i sl.).

 10. Naručivanjem oglasa preko weba korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite nakladnika (na telefon ili e-mail). Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu na kojoj pregledava poštu.
 11. Korisnik će plaćanje naručenog oglasa izvršiti nakon kreiranja i pregleda oglasa koristeći jednu od navedenih kartica: American Express, Eurocard MasterCard, Visa i Diners.
 12. Nakladnik jamči korisniku sigurnost čuvanja podataka s kreditnih kartica, te za autorizaciju kartica koristi WSPAY sustav za autorizaciju kartica koji koristi najviše standarde zaštite i privatnosti podataka (3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce) , sigurnost podataka na stranicama za plaćanje osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka, dok se brojevi kartice ne čuvaju unutar sustava.

Način plaćanja i zaštita podataka

Prilikom kupnje naših proizvoda u internet trafici, moguće je plaćanje karticama American Express, MasterCard, Visa i Diners.

      

Za autorizaciju i naplatu kreditnih kartica koristimo WSPAY sustav za autorizaciju kartica u realnom vremenu, koji se birne o tajnosti i sigurnosti vaših podataka. WSPAY sustav koristi najviše standarde zaštite i privatnosti podataka (3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce) , sigurnost podataka na stranicama za plaćanje osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka, dok se brojevi kartice ne čuvaju unutar sustava.

Razmjena osjetljivih podatka (npr. brojevi kartica) između WSPAY sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže koja nema pristup na Internet i potpuno je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Djelatnici Slobodne Dalmacije ni u jednom trenutku nemaju pristupa broju vaše kreditne kartice te im je dostupan samo broj autorizirane transakcije. U mogućnosti su transakciju naplatiti u cijelom iznosu ili istu otkazati.

 

 •   American Express - Jamstvo sigurne online kupnje
 •   Master Card SecureCode
 •   Verified by Visa
Login