Osmrtnice Slobodna Dalmacija

Cjenik


Ukoliko odaberete objavu u jednom stupcu, cijena se određuje prema broju riječi.*

Obavijesti o smrti

do 50 riječi 77,00 kn
od 51 do 70 riječi 94,00 kn
svaka sljedeća riječ (najviše do 100 riječi) 11,00 kn
religijsko obilježje 55,00 kn
slika 72,00 kn

Javne sućuti

do 15 riječi 125,00 kn
od 16 do 30 riječi 195,00 kn
svaka sljedeća riječ (najviše do 50 riječi) 16,00 kn
slika 125,00 kn
religijsko obilježje 70,00 kn

Sjećanja ili zahvale

do 25 riječi 200,00 kn
od 26 do 50 riječi 240,00 kn
od 51 do 70 riječi 315,00 kn
svaka sljedeća riječ (najviše do 150 riječi) 16,00 kn
slika 120,00 kn
religijsko obilježje 70,00 kn

Objava na internetu

Obavijest o smrti 40,00 kn (dodatno na ukupnu cijenu)
Sućuti, sjećanje i zahvale 50,00 kn (dodatno na ukupnu cijenu)

U slučaju da želite objavu u okviru, na širinu veću od 1 stupca, primjenjuje se sljedeći cjenik za sve vrste osmrtnica*:

veličina oglasa cijena za objavu
u navedenom danu u tjednu (kn)
širina (stupci) visina (cm) ponedjeljak, utorak, srijeda, petak i nedjelja četvrtak, subota i blagdan
2 4 520,00
2 5 650,00
2 6 780,00
2 7 910,00
2 8 1.040,00
2 9 1.170,00
2 10 1.300,00
2 11 1.430,00
3 3 585,00
3 4 780,00
3 5 975,00
3 6 1.170,00
3 7 1.365,00
3 8 1.560,00
3 9 1.755,00
3 10 1.950,00
1/8 stranice 3.960,00 5.220,00
1/4 stranice 7.130,00 9.400,00
1/2 stranice 12.830,00 16.900,00
1/1 stranice 23.100,00 30.400,00

* Cijene su bez PDV-a

Login